A mala, vagy mála a meditáció gyakorlásánál használatos számláló eszköz.

Egyesek a csuklójukra csavarva, mások a nyakukban hordják, de akadnak olyanok is, akik nem viselik közvetlenül a testükön, hanem külön a málá védelmét szolgáló kis szütyőben hordozzák a zsebükben, a táskájukban, vagy a nyakukba akasztva. Általában108 szemből és egy végső, nagyobb szemből áll, melyet guruszemnek is neveznek. Gyakran láthatunk olyan malákat, amelyek további három, a többitől eltérő szemet is tartalmaznak. Ezek négy, egyenként 27 szemnyi részre osztják a málát. A guruszem testesíti meg a megvilágosodást.

A tibeti buddhizmusban hagyományosan 108 gyöngyből álló füzért használnak. A 108-as szám a buddhizmusban szakrális jelentőségű. Avalokitésvara és Tárá 108 nevére utal, de Buddha lábnyomát is 108 részre szokták felosztani. A Kandzsurnak, a tibeti kánon köteteinek száma is 108. A 108-as számot adja a következő számítás is: 6 x 3 x 2 x 3 = 108, ahol a 6-os szám az emberi érzékeket jelöli (látás, hallás, szaglás, ízlelés, érintés, gondolkodás); a 3-as szám a három időt (múlt, jelen, jövő); a 2-es szám a szív, az elme és a szándék állapotát (tiszta vagy tisztátalan); az utolsó 3-as pedig a tudat három “szennyeződését”, a három klésát (kleśa) jelképezi (vágyakozás, gyűlölet, tudatlanság). A 108 szem jelképezi a száz békés és erőteljesen védelmező aspektust a köztes létben (tib. bardo), valamint a nyolcféle tudatosságot.

Néhány vallásgyakorló 21 vagy 28, esetleg 54 gyöngyből álló füzért használ.

A (dzsapa-)málát a hindu vallások követői is használják a mantrák számlálására.

Hagyományosan, a meditáció során hüvelykujjunkkal mozgatjuk a szemeket. Ily módon mantránként egy-egy szemet pörgetünk át a mutatóujjon vagy gyűrűsujjon.  Amikor a guruszemhez érünk, új kört kezdve,megfordítjuk a málát a másik irányba. Ez annak a jelképe, hogy a bódhiszattva mindig megfordul, amikor eléri a megvilágosodást, és visszatér a feltételekhezkötött világba, hogy hasznára legyen minden lénynek, a megvilágosodáshoz.